təndir

təndir
is. Çörək yapmaq üçün gildən düzəldilən konusşəkilli, üstü kəsik, yerə qoyulub ətrafı səki kimi tikilən və ya yerə basdırılan iri kürə. Təndirdə çörək yapmaq. Təndir çörəyi (təndirdə bişmiş yastı çörək). – <Adil:> Təndirdən yenicə çıxmış isti çörəkləri götürüb alverə yollandım. B. Bayramov. Təndir salmaq – çörək bişirmək üçün təndirə odun qoyub yandırmaq. <Gülsüm:> Kişi, nə vurmusan özünü yerə, dur, bir az odun yar, təndir salacağam. C. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • NDIR — Non dispersive infrared spectroscopy (Academic & Science » Electronics) …   Abbreviations dictionary

  • NDIR — nondispersive infrared analyzer …   Medical dictionary

  • 'ndìr — equino infecondo, sterile, castrato, ( intero ) …   Dizionario Materano

  • NDIR — • nondispersive infrared analyzer …   Dictionary of medical acronyms & abbreviations

  • NDIR — engin. abbr. Non Dispersive Infrared (Analyzers) …   United dictionary of abbreviations and acronyms

  • NDIR analyzer — A non dispersive infrared analyzer, used for analyzing concentrations of carbon monoxide and carbon dioxide in an exhaust gas sample …   Dictionary of automotive terms

  • şəndir — sif. dan. Yavan, yağsız (çox zaman «şəndir şündür» şəklində işlənir). Şəndir ət. – Fəqir füqəra, əlsiz ayaqsızlar, yoxsullar, dilənçilər gəlib, sədəqə istədikdə min cür danlaqdan sonra, ağalar qoyunun sürsümük və şəndir şündüründən verib rədd… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həndir-hamar — I (Kürdəmir, Salyan) çala çuxur. – Yollar həndir hamardı, maşınnar çətin işdi:r (Kürdəmir) II (Salyan) inadkar, tərs, sözə baxmayan. – Həndir hamar adamnan dolammağ uzun işdi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • təndirəsər — (Ordubad, Şahbuz) təndirxana. – Təndirəsərimizdə çörəx’ bişirillər (Ordubad); – Təndirəsər çörəx’ yapbaxdan ötəri olar (Şahbuz) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • kəndir — is. Kənaf və ya çətənə liflərindən hazırlanan yoğun, ya nazik ip, ümumiyyətlə, ip. Tay kəndiri yoğun olar, çarıq kəndiri nazik. (Məsəl). <Ayı balalarının> boyunlarına kəndir bağlayıb kəndə gətirirdilər. A. Ş.. <Murad:> Canım, . . bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”